INA轴承 GE100-DO-2RS

编辑:大楼网互动百科 时间:2020-06-05 06:51:30
编辑 锁定
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
中文名
INA轴承 GE100-DO-2RS
内    径
100mm
外    径
150mm
厚    度
70mm
INA轴承 GE100-DO-2RS
型号:GE100-DO-2RS
品牌:INA轴承
种类:关节轴承
基本的动态负荷等级、径向速度:610000 N
INA轴承 GE100-DO-2RS规格图 INA轴承 GE100-DO-2RS规格图
基本静态负荷等级、径向速度:3050000 N
词条标签:
轴承 科技产品 工业产品